اسامی برندگان 1 تا 4 شهریور

اسامی برندگان 1 تا 4 شهریور

ا شهریور

بهنام محمدی چنارستان            یاسوج

حسین بازگی            دیهوک

فرح ناز پورمیرزا   تالش

علی صبوری فرد     قم

سعید صدوق            لنگرود

حاجیه ترک              اسدآباد

فرشید سلاحی          ایرانشهر

نرجس درویش         نوشهر

وحید دالوند              بروجرد

سید رضا اسحقی توت             مشهد

 

2 شهریور

شهین اسکویی اصل مراغه

زینب کشاورزیان     دامغان

میرحسن جعفری آلوجی           تهران

محمدرضا آقاپور_حمیدعباسی تبریز

سیاره فرضعلیپور    تنکابن

مرضیه بازیاری      اصفهان

جلیل مهدوی            تهران

محمد تفضلی مهرجردی          یزد

نواب اوتمان زی      شیراز

فردین کاظمی        قایمیه

3شهریور

ایران دهقان آزاد      پرندک

سید سجاد دیوکلائی  بابل

محمد صباحی          سیراف

فرزاد اصلان زاده حور           آستارا

هادی نوروزی         اردبیل

جواد حسنی              کاشان

رشید رحمنزاده        بوکان

عقیل قریشی            بندرعباس

کامران باقری فر      خرم آباد

سید سعید سجادیان مرزبالی    بابل

4شهریور

شهره زارع دهقانانی               شیراز

اله قلی کوچکی        گنبدکاووس

شمس الدین رضازاده بندرعباسی            کرج

هادی حکم آبادی      سبزوار

فرهاد نجفی              کرمانشاه

احمدعلی مرزبان     مرودشت

سیدمحمدعلی ضیابخش            بابلسر

شیرین خدادادیان      مشهد

سجاد میری              تهران

عصمت حسینعلی زاده شهن آبادی        مشهد