زمان پرداخت سود سهام وسپهر

تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱۴۰۰

سود سهامداران حقیقی گروه مالی سپهر صادرات پرداخت می‌شود.

امور سهامداران، بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند میزان مطالبات سهامدارن حقیقی دارای کُد سجام در تاریخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۰ توسط اداره‌کل سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه به این شرکت اعلام گردیده که وجوه مورد نیاز در تاریخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰ به حساب شرکت مذکور واریز شده است و از طریق آن اداره به حساب سهامداران حقیقی واریز خواهد شد.

منبع : گروه مالی سپهر صادرات