بازدید مدیرعامل سپهر از شعب بانک صادرات استان گلستان

تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱۴۰۲

حمزه آقابابایی مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر از شعب بانک صادرات در استان گلستان بازدید نمود
به گزارش روابط عمومی سپهر، طی بازدید مدیرعامل و معاون عملیات سپهر از دفتر گرگان و بانک صادرات استان گلستان  نشست هم اندیشی در خصوص برنامه ریزی در راستای افزایش سهم بازار، توسعه درگاه های پرداخت، راه اندازی پروژه های مشترک جدید استان برگزار گرديد.
بازدید از شعب بانک صادرات گلستان

بازدید از شعب بانک صادرات گلستان

در این جلسه قنبری راد مدیر سرپرستی بانک صادرات استان گلستان ضمن ابراز رضایت از عملکرد دفتر استانی بر افزایش تعامل و همکاری مشترک در پروژه های آتی تاکید نمود.