بازدید مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر از شعب بانک صادرات استان گیلان

تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱۴۰۲

دکتر حمزه آقابابایی مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر از شعب بانک صادرات در استان گیلان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیک سپهر ،در این بازدید که مدیر و معاونین استان گیلان،معاون اجرایی و معاون عملیات شرکت پرداخت الکترونیک سپهر حضور داشتند بر تعریف پروژه های جدید،افزایش تعامل ،افزایش سهم بازار و راه اندازی جشنواره های فصلی و… تاکید شد.