بازدید معاون عملیات شرکت پرداخت الکترونیک سپهر از دفتر تهران ۲

تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱۴۰۱

مهندس خلیلی معاون عملیات شرکت پرداخت الکترونیک سپهر از دفتر تهران ۲ این شرکت بازدید کرد.

طی این بازدید که مهندس رضایی مدیر سرمایه های انسانی شرکت نیز در آن حضور داشت، مهندس خلیلی ضمن قدردانی از پرسنل این دفتر و پشتیبان‌های زیر مجموعه به گفتگو با آنها پرداخت و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌های این دفتر قرار گرفت.