متقاضی گرامی!

خواهشمند است پس از ثبت اطلاعات در صفحه “ثبت درخواست پذیرندگی” از دریافت کد رهگیری های بعدی اطمینان حاصل فرمایید.

متقاضی گرامی!

خواهشمند است پس از ثبت اطلاعات در صفحه “ثبت درخواست پذیرندگی” از دریافت کد رهگیری های بعدی اطمینان حاصل فرمایید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

اشخاص حقوقی:

 • تصویر کارت ملی (پشت و روی) تمامی افراد صاحبان امضاء
 • تصویر شناسنامه تمامی افراد صاحبان امضاء
 • تصویر آخرین روزنامه رسمی معرفی صاحبان امضاء
 • تصویر اساس نامه
 • فیش تلفن ثابت
 • تصویر استعلام حساب
 • کد رهگیری مالیاتی

 

 

اشخاص حقیقی:

 • تصویر کارت ملی (پشت و روی)
 • تصویر شناسنامه
 • تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت
 • تصویر جواز کسب یا استشهاد
 • فیش تلفن ثابت
 • تصویر استعلام حساب
 • کد رهگیری مالیاتی