جشنواره گل جام جهانی ۲۰۱۴

تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱۳۹۵

شرکت مبنا کارت آریا اقدام به برگزاری جشنواره گل ویژه جام‌جهانی ۲۰۱۴ برزیل کرده است.