ماژول های اتصال درگاه پرداخت اینترنتی

NET.
JAVA
راهنمای اتصال
php
HikaShop
j2store
JoomShopping
K2Store
rsform_pro
RSmembership
virtuemart
laravel
gravityforms
freer
edd
magento
marketsaz
opencart-1
opencart-2.3
parsp
opencart-2
opencart-3
pardakht-fa
sabadekharid
phpfox
prestashop
prestashop-1.7
whmcs
simple
tester
tomato
wp-rpc
woocommerce
wp-download