مدیران ارشد سازمان

بابک رهنماپور

مدیریت عامل

ماموریت مدیریت عامل شرکت، برنامه ریزی و هدایت سازمان جهت پیاده سازی چشم انداز هیئت مدیره (تامین پایدار منافع ذی نفعان شامل سهامداران، پرسنل، مشتریان، مصرف کنندگان، جامعه، …) می‌باشد. انجام این ماموریت، از طریق نقش آفرینی هر یک از اجزای ساختار سازمانی شرکت میسر می‌گردد.

مهران رجایی

ماموریت معاونت “سیستم‌های پرداخت”

–  ایجاد و نگهداشت بستری مناسب برای سرویس‌دهی به پذیرندگان شبکه شرکت پرداخت الکترونیک سپهر

– ایجاد و نگهداشت محصولات و خدمات جهت نیل به اهداف ابلاغ شده و نیازمندی‌های عملیاتی

– حفظ کیفیت خدمات و محصولات با نظارت و کنترل مستمر زیرساخت فنی

– پایش مداوم وضعیت فنی و کیفی زیرساخت‌ها و سایر اقلام موجود و بهبود مستمر آن

مهران رجاییمعاونت "سیستم‌های پرداخت"
غلامرضا ناهید

ماموریت  معاونت “عملیات”

– پیاده سازی عملیاتی برنامه‌های ابلاغ شده

– نصب، آموزش، پشتیبانی مستمر، جمع‌آوری، جانمایی مجدد و رفع مشکلات پذیرندگان ابزارهای پرداخت الکترونیک

– جذب مشتریان و نگهداشت پذیرندگان کلیدی جهت نیل به اهداف و چشم‌اندازهای ابلاغی

– سنجش وفاداری مشتریان با رعایت حسن انجام برنامه‌های جامع بلند مدت

–  شناخت نیاز مشتری جهت اجرای برنامه‌های تهیه شده

غلامرضا ناهید معاونت "عملیات"
محمد‌کاظم کاظمی‌راد

ماموریت معاونت “برنامه ریزی و توسعه”

– نظارت بر تهیه برنامه‌های جامع بلند مدت

-تدوین برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت با تلفیق برنامه‌های واحدهای مختلف برای هماهنگی آنها و تطبیق با اهداف و سیاست‌های مرکز

– نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌ها

– نظارت بر کنترل پیشرفت برنامه‌ها در مرکز

– برنامه ریزی، هدایت و کنترل فعالیت‌ها

محمد‌کاظم کاظمی‌راد معاونت "برنامه ریزی و توسعه"
ریحانه معصومی

ماموریت معاونت “خدمات نوین “

– تحلیل، طراحی و توسعه نرم افزارهای جامع و فرآیندهای سازمان

– ایجاد، توسعه و نگهداشت بسترها و زیرساخت‌های نرم افزاری نوین برای شبکه پذیرندگان

-تحلیل، طراحی و توسعه نرم افزارهای موبایلی اندروید و ios

-بازنگری مستمر بر نرم افزارهای جامع سازمانی و موبایلی به منظور ارتقاء آن

ریحانه معصومی"معاونت خدمات نوین"