پرداخت الکترونیک سپهر کمترین میزان دستگاه‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش را دارد

تاریخ انتشار : ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

پرداخت الکترونیک سپهر در گزارش اقتصادی مردادماه شاپرک کمترین میزان دستگاه های کم تراکنش و فاقد تراکنش را از آن خود کرد.

تازه‌ترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که در تیرماه ۵/۳۲ درصد از کل کارتخوان‌های فعال سیستمی شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” را کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی آن شامل می‌شدند که در مرداد ماه روند صدرنشینی خویش را حفظ نموده است.

شایان ذکر است روند شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در این شاخص‌ طی یک سال موفقیت‌آمیز بوده و در صدر شرکت های حوزه پرداخت کشور قرار داشته است.