بیشترین تعداد رشد در شاخص های کلیدی شاپرک متعلق به پرداخت الکترونیک سپهر

تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

تداوم رکوردشکنی های سپهر با  ورود به کانال ۷٫۴۸% سهم بازار

بر اساس گزارش اقتصادی شاپرک در دي ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت الکترونیک سپهر توانست در ادامه برنامه استراتژیک توسعه بازار خود با تمرکز جامع در کلیه ابزارهای پذیرش، در ۵ شاخص رکورد شکنی نماید :
✓ رتبه نخست در افزایش سهم بازار مبلغ تراکنش با ۱٫۳۸ % رشد
✓ رتبه نخست رشد در سهم ابزار اینترنتی تراکنش دار با ۱۰٫۵۵% رشد
✓ رتبه نخست در رشد مبلغ تراکنش اینترنتی با ۴٫۵۸ % رشد
✓ رتبه نخست در رشد سهم مبلغ تراکنش خرید با ۱٫۴۳% رشد
✓ رتبه نخست (به صورت مشترک) در رشد مبلغ تراکنش های کارتخوان با ۰٫۲۵ % رشد

تداوم رکوردشکنی های سپهر

همچنین این شرکت در راستای توسعه سهم بازار خود به منظور تحقق رتبه ششم در برنامه سال مالی جدید با تمرکز بیش از پیش بر توسعه تعداد ابزارهای پذیرش کارتخوان فروشگاهی و سهم بازار ابزارهای اینترنتی ، توانست برای هفتمین ماه متوالی در رشد سهم تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی و رشد مبلغ تراکنش های اینترنتی در شاخص های دیگری همچون :
✓ رتبه دوم در سهم ابزار فعال سیستمی کارتخوان با ۰٫۲۹ % رشد
✓ رتبه دوم در سهم کارتخوان تراکنش دار با ۰٫۲۶ % رشد
✓ رتبه دوم در توسعه ابزارهای سیستمی اینترنتی با ۰٫۱۵ % رشد
را به خود اختصاص دهد. به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر ، این شرکت قصد دارد در سال مالی ۱۴۰۳ ، سهم بازار خود را با رشدی چشمگیر و با کسب رتبه های بالاتر، برنامه توسعه خود را آغاز نماید.