موفقیت‌هایی که پرداخت الکترونیک سپهر در زمینه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک در کشور بدست آورده، نتیجه زحمات همکارانی متعهد و  متخصص است که برای دستیابی به اهداف و سربلندی نام پرداخت الکترونیک سپهر صادقانه تلاش می کنند. ما باور داریم که منافع‌مان با منافع سازمان گره خورده و درخشش شرکت افتخار تک تک اعضای این خانواده بزرگ است.