Survey Form
captcha
ردیف موارد نظرخواهی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد توضیحات
1 میزان رضایت از سرعت نصب دستگاه
2 میزان رضایت از ظاهر فیزیکی پایانه فروش
3 استفاده سهل و آسان از دستگاه
4 میزان رضایت از کیفیت آموزش ارائه شده در زمان نصب و راه اندازی
5 میزان رضایت از خدمات پشتیبانی دوره ای
6 میزان رضایت از عملکرد پایانه فروش
7 میزان رضایت از نحوه پیگیری و سرعت عمل در حل مشکلات اعلامی
8 میزان رضایت از وقت شناسی پشتیبان
9 میزان رضایت از پوشش کارشناسان شرکت هنگام مراجعه به پذیرندگان
10 میزان رضایت از رفتار و نحوه برخورد پشتیبان
11 میزان رضایت از مهارت و دانش فنی پشتیبان
12 میزان رضایت از کیفیت پاسخگویی ارتباط با مشتریان ( مرکز تماس )
13 میزان رضایت از عملکرد شرکت در مقایسه با شرکتهای مشابه (خواهشمند است ستون توضیحات نیز تکمیل شود )
14 میزان تمایل شما جهت استفاده مجدد از خدمات شرکت
15 میزان تمایل شما جهت معرفی شرکت به سایرین